Poskytování údajů o náměrech indikátorů a vodoměrů

  1. ARTAV
  2. Poskytování údajů o náměrech indikátorů a vodoměrů
legislativa

Text otázky

Podle § 8 odst. 1 zák. č. 67/2013 Sb. může příjemce služeb požádat poskytovatele služeb o nahlížení do podkladů k vyúčtování a pořízení kopií. Může příjemce služeb s odkazem na toto ustanovení požádat poskytovatele služeb o údaje o ostatních konkrétních příjemcích služby vytápění s jejich náměry na indikátorech topení a vodoměrů teplé vody ? Nešlo by v případě poskytnutí takových údajů o porušení GDPR?

Odpověď na otázku

Nahlížení do podkladů k vyúčtování je na úrovni účetních dokladů, kdy každý vlastník má právo na nahlížení do účetnictví a pořizování záznamů z něj. Může též nahlédnout do způsobu vyúčtování a metodiky vyúčtování jednotlivých služeb, zda je postupováno v souladu se stanovami, zákonem, či usnesením shromáždění, či domovní schůze. U BD má stejný nárok nájemce, který je členem družstva. Podnájemce již takové právo nemá. Nájemce vlastnického bytu také takové právo nemá.

Vše je ale ve vztahu k účetním dokladům a ve vztahu k právnické osobě, kterou je SVJ, či BD. V žádném případě není možné dovozovat, že lze toto právo aplikovat na osobní údaje, kterými spotřeba na měřidlech jednoznačně je. Informaci o spotřebách nelze bez souhlasu dotčené osoby poskytnout.