Postihy u neměřených bytů

  1. ARTAV
  2. Postihy u neměřených bytů
ostatni

Text otázky

Při vyúčtování za rok 2016 v našem domě nebyly odečteny dva byty. Když jsem propočítala náklady na jejich byty, tak jsem zjistila, že je tvoří náklad připadající na 1m2 započitatelné plochy celé ZÚ, násobený rozlohou jejich bytů, =tedy 100% nákladů. A za vodu jim byla stanovena spotřeba 0.Když jsem se dotazovala naší paní, která nám dělá vyúčtování, tak mi bylo sděleno, že tyto byty jsou celý rok neobsazené, že nemají žádnou spotřebu vody a tudíž nám dodavatel za ně taky nic nenaúčtoval. A ohledně tepla, že když tam celý rok nejsou, že tedy teplo neodebírají, tak nám taky v celku za ně teplárnou není nic naúčtováno a že nákladem 100% zaplatí ve skutečnosti víc. Měla asi na mysli, onu hranici 80 %. Prý by to bylo vůči těmto lidem nespravedlivé, že někteří lidé jsou např. dlouhodobě v nemocnici a pak, že by vůči těmto lidem byl hyenismus, uplatňovat postihy na trojnásobek. Podle ní jsou Metodické pokyny pouze doporučující a SVJ si může rozhodnout, že bude takto postupovat - jednala tak prý na pokyn našeho předsedy (vlastníci nic takového neschválili). A takto se prý podle ní postupuje v 99,99 % případů.Je tedy možné takto postupovat a nebo se musí, dle mého názoru , dodržovat daná vyhláška a Metodické pokyny a žádné výjimky, byť schválené předsedou SVJ, případně celým shromážděním SVJ nejsou přípustné?

Odpověď na otázku

Jestliže se pro váš dům (zúčtovací jednotku-ZJ) vztahují povinnosti stanovené zákonem č.103/2015 Sb. a Vaše ZJ byla povinna vybavit vnitřní tepelná zařízení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, je s tímto zároveň Vaší povinností realizovat rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody dle závazných předpisů tzn. dle zákona 67/2013 Sb. v platném znění a dle vyhlášky č.269/2015 Sb. Ani tento zákon, ani tato vyhláška neumožňují žádné výjimky ani žádné možnosti individuálního ujednání a tedy Vámi popsaný postup není správný.

Menu