Postup při vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Postup při vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Firma, která nám odečítá a vypočítává náklady na teplo, postupovala takto:1. Vypočítala průměrné náklady na vytápění v objektu2. Vypočítala podíl příjemce služeb na vytápění k průměru3. Těm, kteří nesplňovali hranice (0,8-2) dopočítala náklady na 0,8 a 2 průměru4. Těm, kteří splnili hranici 1-2 spočítala náklady tak, že jednoduše vynásobila počet naměřených jednotek RTN průměrem na jednotku a žádné korekce neprováděla5. Takto vypočítané byty vypustila z dalších iterací6. Iteracemi pak pouze rozpočítala náklady bytů, u kterých byly průměrné náklady v rozmezí 0,8-17. Pak jim vyšlo, že stejný byt (byty pod sebou), který měl podíl na vytápění 0,96 (jednotek 2534) měl zaplatit více, než byt s podílem 1,03 (a jednotkami 2712) a to o 900 Kč.Domnívám se, že od bodu 4 je to špatně.Děkuji B.

Odpověď na otázku

Samozřejmě máte pravdu, že postup rozúčtování byl v rozporu s platnými předpisy. Vyhláška 269/2015 Sb. to popisuje zcela jasně, byty,které se v prvním kole dostanou mimo limity dostanou limitní hodnoty. Součet takto stanovených nákladů se odečte z celkových nákladů a rozúčtování se provádí znovu. Rozúčtují se zbylé náklady na všechny ostatní byty, které zůstaly nevyúčtované (0,8-2)