použití koeficientu místnosti na kololimetr

  1. ARTAV
  2. použití koeficientu místnosti na kololimetr
ostatni

Text otázky

Jde o vyúčtování nákladů na otop v novém obytném domě. V domě jsou byty i mezonetové. Sousedící stěny bytů se různě překrývají. Dispozice bytů a jejich rozmístění v objektu je atypická. Oslunění a počet „venkovních stěn“ je velmi rozdílná. K rozdělení spotřební složky nákladů na otop jsou instalovány kalorimetry na vstupu topného potrubí do jednotlivých bytů. V domě je vlastní plynová kotelna. Ještě v průběhu zúčtovacího období roku 2011 byla většina bytů v domě neobsazená nebo obsazená pouze část roku. Poskytovatel vyúčtování použil k rozdělení základní a spotřební složky poměr 40:60. 1. Na základě jakých postupů lze donutit poskytovatele vyúčtování služeb k přepočítání náměrů kalorimetru koeficientem polohy bytu? Poskytovatel vyúčtování služeb i po připomínkách odmítá provést započtení korekce náměru z polohy bytu (§4 odst.3). Argumentem poskytovatele vyúčtování je (cituji z jeho odpovědi) „Koeficienty polohy místnosti jsou vztaženy ke konkrétnímu radiátoru a konkrétní místnosti. Ale ve Vašem domě má každý uživatel kalorimetr na vstupu do bytu, který měří celkovou spotřebu tepla celého bytu a koeficienty tedy nelze uplatnit.!“ Z vyhlášky 372/2001 Sb. a výkladu k této vyhlášce jsem pochopil, že je nutné používat koeficient polohy bytu.2. Jaká je povinnost poskytovatele vyúčtování služeb provést úpravu výpočtu při překročení průměrných nákladů o 40%? Poskytovatel vyúčtování služeb vůbec nereagoval na dotaz proč nebyla tato korekce výpočtu provedena. I když v domě byly v zúčtovacím období neobsazené byty. Na to výklad přímo upozorňuje.

Odpověď na otázku

Váš dotaz má několik částí a proto je zodpovíme jednotlivě:1. Komplikovanost či atypické uspořádání bytů v objektu nic nemění na povinnosti zohlednit polohy místností, resp. bytů ve smyslu vyhlášky č.372/2001 Sb., §4, odst.3. 2. Skutečnost, že některé byty byly po celou dobu zúčtovacího období, nebo jeho části, neobsazeny, není pro rozúčtování nákladů na vytápění relevantní – v takovém případě se náklady stanovují stejným způsobem jako pro byty obsazené a náklad jde k tíži vlastníka objektu. 3. Uvedený poměr základní a spotřební složky je zvolen správně.4. Stanovení polohových korekcí ve smyslu shora uvedeného legislativního požadavku je povinností vlastníka objektu. Skutečnost, že jsou instalovány kalorimetry měřící množství tepla na vstupu do uživatelské jednotky (bytu), na této povinnosti nic nemění. Polohové korekce pro celý byt lze stanovit různými postupy, takové odborné služby nabídnou všichni členové ARTAV, jejichž seznam naleznete na našich www stránkách. 5. Povinnost poskytovatele vyúčtování (vlastníka objektu) je opět jasně stanovena vyhláškou č.372/2001 Sb., §4, odst.4. Je na vlastníkovi objektu, jakou metodiku úpravy výpočtu a hraničních mezí zvolí, povinnost však zůstává.