Použití koeficientů

  1. ARTAV
  2. Použití koeficientů
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Žijeme v BD se 12 byty a rozúčtování nám už druhý rok dělá paní z Enbry metodou pokusů a omylů.Na topných tělesech jsou nainstalována měřidla a při vyúčtování paní používá tři druhy koeficientů, kterými násobí příslušný počet dílků na topném tělese.Kq, součinitel pro tepelný výkon otopného tělesaKc, vyjadřuje tepelný styk mezi teplotou teplonosné látky a teplotou snímačůKb, koeficient zohledňující horší polohu místnostiKoeficienty nastavila paní sama dle svého uvážení.Na základě jakého předpisu či zákona se koeficienty stanovují?Kdo odsouhlasuje použití koeficientů? Je to nutné, nebo je můžeme při vyúčtování vypustit?Děkuji Vám za odpovědi.S pozdravemRudolf Pierzchala

Odpověď na otázku

Za celé rozúčtování je ze zákona odpovědný vlastník domu – poskytovatel služeb. Problém je v tom, že zákon vůbec neuvažuje o externím zpracovateli rozúčtování a (poněkud naivně) předpokládá, že vlastník domu je schopen sám udělat celé rozúčtování. Přitom je jasné, že jde o poměrně náročnou práci, zejména při rozúčtování podle indikátorů vytápění na otopných tělesech.Použití koeficientů Kq a Kc je technická nutnost uvedená v technické normě ČSN EN 834, bez které by náměry neměly vypovídací hodnotu o relativní velikosti spotřeby tepla získávaného z otopných těles. Stanovení hodnoty těchto koeficientů vychází z požadavků uvedené normy.Koef. Kb plní požadavek zákona 67/2013 Sb. Jeho velikost může vypočítat projektant na základě požadavku vlastníka domu, je to však pro vlastníka domu výdaj navíc, proto obvykle dává přednost koeficientům, které mu doporučí rozúčtovatelská firma na základě mnohaletých zkušeností.Koeficienty tedy ignorovat nelze. Rozúčtovatel by měl umět vysvětlit, jak k hodnotám příslušných koeficientů dospěl a je na vlastníkovi domu posoudit, zda stanovení koeficientů je hodnověrné. Vždy to bude otázka důvěry v profesionální schopnost rozúčtovatele.

Menu