Použití korekcniho koeficientu u spotřeby tepla

  1. ARTAV
  2. Použití korekcniho koeficientu u spotřeby tepla
legislativa

Text otázky

Dobrý den, ve vyúčtování nákladů za teplo se mi za rok 2020 objevil tzv korekcni koeficient u rozuctovani tepla, který firma používá u korigování spotřeby spotřební složky tepla, a to ve výši 2,36. V praxi to znamená, že naměřené hodnoty dle odečtu jsou vynasobeny tímto koeficientem, což navýší náklady cca o 2000 Kč za rok. Na dotaz rozuctovani firmě mi bylo sděleno, že spotřeba tepla se snížila o 20%, a z vyhlášky na to mají právo. Byt pronajímam a cca 1/2 roku byl kvůli rekonstrukci prázdný. Dle čeho se takový postup řídí? Děkuji.

Odpověď na otázku

Postup rozúčtování je dán zákonem 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a vyhláškou 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Odpověď společnosti, kterou jste obdržel, vychází z ustanovení zákona 67/2013 Sb., §6, odst. 3), který stanoví:

Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemce služeb s měřením nebo zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce hodnoty určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. V případě překročení přípustných rozdílů musí být provedena úprava výpočtové metody.

a dále z ustanovení vyhlášky 269/2015 Sb., §3, odst. 2), který stanoví:

Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody u příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice. U ostatních příjemců služeb se vychází pouze z náměrů měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. Poskytovatel služeb provede úpravu výpočtové metody takto a/ hodnota nákladu na vytápění příjemce služeb, jehož rozdíl překročil stanovenou limitní hodnotu, vztažená na 1 m2 započitatelné podlahové plochy příjemce služeb, se upraví na limitní přípustnou hodnotu nákladů na vytápění na 1 m2 započitatelné plochy, tedy 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku, v případech, kdy nebyla dodržena spodní hranice 20 %, nebo 200 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku v případech, kdy nebyla dodržena horní hranice 100 %,

-peho-

Menu