Použití vodoměrů bez platného ověření.

  1. ARTAV
  2. Použití vodoměrů bez platného ověření.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o informaci, zda je možné pro rozúčtování nákladů na TUV i SV použít bytové vodoměry, které již nemají platné ověření (vodoměr TUV je v provozu již 6 let, vodoměr na SV je v provozu již 7 let). Rovněž prosím o informaci, zda je možné dohodou uživatelů objektu ignorovat Zákon o metrologii č.505/1990 Sb., ve stejné věci. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

NE, protože bytové vodoměry na teplou a studenou vodu jsou stanovená měřidlaurčená pro závazkové vztahy (prodej, poskytování služeb aj.). Slouží pro ochranuspotřebitele a proto při účtování dodávané studené i teplé vody je povinností používat vodoměry s platným ověřením.Navíc uživatel měřidla, který by jej použil bez platného ověření k účelu,pro který byl předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený, by porušilzákon o metrologii a podle jeho § 23 odst. 1 písm. b) mu může ÚNMZ uložitpokutu až do výše 1 mil Kč.NE, žádná dohoda uživatelů vodoměrů není nadřazena ustanovení platnéhozákona č. 505/90Sb. o metrologii.