Poviné ověřování vodoměrů

  1. ARTAV
  2. Poviné ověřování vodoměrů
ostatni

Text otázky

Mám ještě jeden dotaz a to zda-li existuje nějaký právní postup,jak donutit správce a sdružení, dodržovat lhůty platnosti vodoměrů. V mém případě jsou oba vodoměry pro SV a TUV používany 7 rok, já mám osobně poměrně malou spotřebu,neboť byt využívám z70%, při neuznání naměřených dílků na vodoměrech a příoadním přepočtu spotřeby na osoby nebo plochu bytu,bych na to velmi doplatil, tímto způsoben jsme všichni nájemníci s malou spotřebou v "kleštích" a čekáme, kdy to praskne. Díky za odpověď M.Trsek.Poz.Na prošlou lhůtu jsem upozornil a bylo mi řečeno, "ani to nepovídejte"

Odpověď na otázku

Povinné periodické ověřování vodoměrů (na studenou vodu po šesti na teplou vodu po čtyřech létech) je stanoveno zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dle §23 „pokuty subjektům“, odst.1, písmeno b), při použití neplatného měřidla lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Můžete tedy oznámit na ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2, Gorazdova 24, odbor metrologie, ředitel Ing. Jiří Kraus, tel. 224907179), že u vás dochází k porušení zákona a jejich povinností bude jménem státní moci zakročit.