Povinná isntalace měřičů tepla

  1. ARTAV
  2. Povinná isntalace měřičů tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaká právní norma, která ukládá dodavateli či vlastníkovi domu, ve kterém mám pronajatý byt, povinnou instalaci měřičů dodávky tepla. Dále by mě zajímalo, zda téměř 30% nárust ceny za teplo a teplou vodu je právně přípustný. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Vlastník domu není povinen instalovat měřiče tepla nebo indikátory prorozúčtování nákladů na vytápění u konečných spotřebitelů – uživatelůjednotlivých bytů či nebytových prostor. Povinná instalace měřičů tepla je jen na vstupech topného media dojednotlivých domů – zúčtovacích jednotek. Tuto povinnost má dodavatel tepla.Nárůst ročních nákladů na vytápění a dodávky teplé vody o 30% může být zcelaregulérní a legální, záleží na skutečné spotřebě tepla a vody u konkrétníhouživatele. Nárůst nákladů je, samozřejmě, také ovlivněn růstem jednotkovýchcen tepla, vodného a stočného.Cena tepla patří do seznamu zboží s regulovanými cenami dle § 10, zákona 526/90 Sb, (Zákon o cenách) a je regulována § 6, tohoto zákona. Jedná se o věcné usměrňování ceny, kde státní orgány každoročně vydávají pravidla pro tvorbu kalkulace ceny tepla. Od roku 2001 je tímto orgánem Energetický regulační úřad, který vydává příslušná cenová rozhodnutí.Podrobnější informace naleznete na jeho vebových stránkách – www.eru.cz.Poradenskou činností v otázkách cen tepla a smluvních cztahů při dodávkách tepla se zabývá agentura DEAS,s.r.o.