Povinné indikátory tepla bez výjimek?

  1. ARTAV
  2. Povinné indikátory tepla bez výjimek?
ostatni

Text otázky

Dobrý den,v našem SVJ řešíme problém blížící se povinnosti instalovat jakési "indikátory tepla" a též povinnosti rozpočítávat náklady na topení na základě jejich indikace.Problém je v tom, že náš dům se skládá z 10 pater bytů, přízemí je rozšířeno a jsou v něm nebytovky. řemeslná provozovna, prodejna, restaurace. Půdorysná plocha těchto nebytovek odpovídá asi 3,5 patra bytové části domu. Toto vše je vytápěno dálkově společně, restaurace částečně vytápí společným rozvodem, částečně vlastním vytápěním dálkovým a částečně vlastním vytápěním elektricky. Použity jsou samosebou nejrůznější typy radiátorů, předehřívače vzduchu ve ventilaci apod.Vztahuje se i na nás povinnost plynoucí z novely zákona 406/2000 Sb., bude-li vydán prováděcí předpis zmíněný v par. 7, odst. 4 ?Nebo můžeme ušetřit na nesmyslech a investovat do zateplení?

Odpověď na otázku

Úvodem bychom chtěli konstatovat, že v případě tak rozsáhlého objektu, jak uvádíte, se rozhodně o žádný nesmysl nejedná; objektivní zkušenost říká, že instalace přístrojů a poměrové rozúčtování nákladů na spotřebu tepla pozitivně ovlivňuje uživatelské chování a významně přispívá k úsporám tepelné energie a tedy i nákladů na vytápění. Na druhé straně, jak vyplývá z Vašeho technického popisu objektu, nebude instalace poměrového měření tepla dle požadavků zákona č.318/2012 Sb. rutinní záležitostí. Doporučujeme obrátit se na odbornou firmu (seznam takových dodavatelů najdete např. na našich stránkách) a konzultovat s ní možná technická řešení instalace i následné administrativní postupy při rozdělování nákladů podle náměrů instalovaných přístrojů. Výstupem by mělo být racionální a ekonomicky akceptovatelné technické řešení a koncept pravidel pro následné rozdělování nákladů na vytápění, resp. teplé vody.

Menu