Povinnost instalace měření spoitřeby tepla

  1. ARTAV
  2. Povinnost instalace měření spoitřeby tepla
legislativa

Text otázky

Dobrý den moje otázka zní, jak postupovat, když valná většina vlastníků měření instalovat nechce. Jsem členem výboru SVJ (celkem 3členové + předseda) a instalovat měření chci. Obávám se ale, že v případě, kdy by došlo na udělení pokuty, nebude na tento fakt brán zřetel. Děkuji

Odpověď na otázku

Zákon 406/2000 Sb. v §7, odst. 4 pevně stanovuje povinnost vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění.

 

Zákon neumožňuje dohodu, že takové zařízení instalováno nebude. Doporučujeme Vám obrátit se na Státní energetickou inspekci.