Povinnost instalace měřidel

  1. ARTAV
  2. Povinnost instalace měřidel
legislativa

Text otázky

Zdravím, obracím se na vás s dotazem: bydlím v pronajatém bytě (majitel ÚMČ) v rodinném dvougeneračním domě, vlastník ( město ) má v katastru nemovitostí uvedeno bytový dům, celkem jsme 3 bytové jednotky. Je pravda, že v takovémto domě není povinnost instalace měřidel a vyúčtování se provádí dle velikosti bytové jednotky ( m2) ?

Odpověď na otázku

Povinnost instalace poměrového měření tepla a vody v bytech a následného rozúčtování nákladů na tyto služby podle identifikovaných spotřeb se vztahuje na „domy s byty“.

Bohužel, tento pojem není nikde právně ukotven. Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013 Sb. ve své příloze rozlišuje rodinný dům (do 3 bytů včetně) a dále pak bytový dům (4 a více bytů), přičemž v obou případech musí být ještě splněna podmínka, že více než polovina podlahové plochy musí být určena k bydlení.

Ve Vašem případě se tedy (nejspíše) jedná o rodinný dům, pro který standardní rozúčtovací legislativa neplatí, resp. vlastník takového domu nemá povinnost se touto legislativou řídit. Může si vytvořit vlastní pravidla pro rozdělování nákladů za služby spojené s bydlením.

(JZ)

Menu