povinnost instalovat měřiče tepla

  1. ARTAV
  2. povinnost instalovat měřiče tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, s povinností instalovat měřiče tepla od 1.1.2015, se chci informovat, zda je povinnost tyto měřiče instalovat do hotelových domů a studenských kolejí. Společnost vlastní budovu a součástí je i předávací stanice.

Odpověď na otázku

Odpověď na Váš dotaz je jednoznačná – zákonná povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům (zákon č. 318//2012 Sb., §7, odst. 4a) je všeobecně závazná, výjimku tvoří pouze rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci (§7, odst. 8). Je třeba dodat, že pro tato ustanovení zákona měl být vydán prováděcí předpis (vyhláška MPO), což se dosud nestalo; jeho vydání se očekává do konce 06/2014.