povinnost instalovat rozdělovače

  1. ARTAV
  2. povinnost instalovat rozdělovače
ostatni

Text otázky

dobrý den,existuje nějaký zákon či vyhláška, který by nařizoval povinnost instalovat rozdělovače topných nákladů do bytů?Děkuji Marie Sasínová

Odpověď na otázku

V novele zákona o hospodaření energií č. 318/2012 Sb. je stanovena povinnostvlastníků domů s ústředním vytápěním instalovat u konečných spotřebitelůpřístroje registrující spotřebu tepla na vytápění. Tuto povinnost lze splnitinstalací bytových měřičů tepla nebo indikátorů topných nákladů. Prováděcívyhláška k tomuto ustanovení zatím nevyšla, ale zákon vstoupil v platnost1.1.2013 a termín pro splnění citované povinnosti je do 1.1.2015. V zákonujsou uvedeny i finanční sankce za nesplnění této povinnosti.Text zákona, jakož i dalších relevantních právních norem najdete nawww.artav.cz/legislativa.html

Menu