Povinnost umožnění odečtu

  1. ARTAV
  2. Povinnost umožnění odečtu
ostatni

Text otázky

Dobrý den, musím pustit pracovníka firmy přímo do bytu ke všem nainstalovaným digitálním měřičům tepla, nebo je možné všechny hodnoty všech měřičů v bytě nahlásit či je předat napsané na papíře?Za odpověď předem děkuji.

Odpověď na otázku

Povinností pracovníka provádějícího odečty je také kontrola indikátoru na otopném tělese, správnost a pevnost jeho umístění a neporušenost montážní plomby. Z těchto důvodů nemusí rozúčtovací firma akceptovat vámi provedené odečty.Tomu odpovídá i právní úprava vašich povinností v souvislosti s odečty měřidel a indikátorů:1. Dle §4, odst. 6 vyhlášky č.372/2001Sb. provádí odečty indikátorů vytápění vlastník a ne konečný spotřebitel.Vlastníkem je v tomto případě dle §2, písm. g) stejné vyhlášky vlastník objektu, tedy opět ne konečný spotřebitel.2. Dle §692, odst. 3 občanského zákoníku je nájemce bytu povinen umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedl odpočet naměřených hodnot na zařízení pro měření tepla.Pokud tedy neumožníte odečet, je vlastník oprávněn postupovat dle §4, odst. 7 vyhlášky č.372/2001Sb. a to tak, že spotřební složka nákladů ve vašem bytě bude činit 1,6 násobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy objektu (zúčtovací jednotky).