Povinnost umožnit odečet indikátorů a bytových vodoměrů

  1. ARTAV
  2. Povinnost umožnit odečet indikátorů a bytových vodoměrů
legislativa

Text otázky

Starý občanský zákoník 40/1964 Sb. v § 692, odst. 3, stanovil povnnost umožnit odečet "Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot". Nový občanský zákoník 89/2012 tuto povinnost neobsahuje (§ 1183 řeší pouze údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií u společenství vlastníků). Zákon č. 89/2012 Sb. v § 6, odst. 4 určuje sankci při neumožnění odečtu, ale neobsahuje povinnost umožnit odečet. Stanoví nějaký právní předpis povinnost umožnit odečet indikátorů a bytových vodoměrů ?

Odpověď na otázku

Povinnost omožnit odečet spadá pod úkon “ kontrola zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií“. Povinnost umožnit odečet je tedy dána občanským zákoníkem 89/2012 Sb.,  § 1183.