povinnost vydat řádné vyúčtování

  1. ARTAV
  2. povinnost vydat řádné vyúčtování
ostatni

Text otázky

Prodej bytu - září 2016, zápis do KN říjen 2016, na základě vzájemné domluvy faktické předání bytu 16.11.2016, odpis vody 17.11.2016. Původní vlastní uhradil 11 nájmů, nový vlastník nájem prosinec 2016. Otázka - je povinností družstva doručit původnímu vlastníkovi řádné dělené vyúčtování v duchu nových předpisů - 269/2015 a příloha? Je možné, aby vyúčtoval jím zaplacených 11 záloh novému vlastníku a zbavil tím původního vlastníka možnosti podat reklamaci jím uhrazených záloh ve výši kolem 70 tisíc Kč? Děkuji

Odpověď na otázku

Dojde-li ke změně příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období, upravuje postup rozúčtování §5, odst. 5, nebo odst. 6 vyhl. č. 269/2015 Sb., a to podle toho, zda jsou či nejsou známy odečty naměřených hodnot měřidla podle zákona o metrologii, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo instalovaného vodoměru k termínu změny. Vyúčtování by proto měl obdržet automaticky jak původní, tak nový vlastník. Vámi uváděný postup není správný.