Povinnost vytápění

  1. ARTAV
  2. Povinnost vytápění
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat na povinnost mít zapnuté topení i v době kdy není taková zima abych topil.Prý je to v nějakém nařízení,nebo snad v zákoně.Udajně je tam přímo napsáno,že je zakázáno se nachat vytápět okoloními byty.Je to pravda?? Děkuji.

Odpověď na otázku

Nechat se vytápět sousedními byty je především neetické a k sousedům bezohledné.Každý uživatel bytu je dle §689, odst. 1 občanského zákoníku povinen řádně užívat byt a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno.Vytápět je nutno na takovou vnitřní teplotu, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti na vnitřních stěnách a ve stavebních konstrukcích. Tuto minimální teplotu by měl určit podle doporučení projektanta vlastník domu. Jde obvykle o teploty kolem 16-18st.C.Pokud nebudete řádně používat plnění v tomto případě dodávku tepla, vystavujete se možnému postihu za bezdůvodné obohacení dle §451 454 občanského zákoníku.Zapínat nebo vypínat topení v jednotlivých místnostech či bytech je do jisté míry přežitý a nepotřebný pojem. Jistě máte na všech otopných tělesech termostatické regulační ventily, jejichž povinnost byla uzákoněna již před několika léty, a tak vám tedy stačí nastavit si jen na regulačních hlavicích požadovanou teplotu, např. 19stupňů. Regulační ventil pak sám zcela automaticky reguluje topný výkon otopného tělesa, aby byla nastavená teplota v místnosti stále udržována.