Pozdní vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Pozdní vyúčtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jak se zachovat k vyúčtování, které vlastník objektu zasílá pravidelně koncem měsíce června, tj. 2 měsíce po zákonem stanovené lhůtě? Děkuji.

Odpověď na otázku

Pokud vyúčtování splňuje ostatní podmínky stanovené §7 vyhlášky č.372/2001Sb., tak je platné i přesto, že jste jej obdržel později. Rozúčtované teplo a vodu jste spotřeboval a platil zálohy, které se za dané období takto zúčtují.Vyhláška ani energetický zákon za pozdní provedení vyúčtování žádné sankce nestanovuje.