Pravidla pro rozúčtování SV a TUV

  1. ARTAV
  2. Pravidla pro rozúčtování SV a TUV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o odpověď k následujícímu problému. Na poliklinice máme 20 nebytů. Jeden z nich si nechal osadit 3 vodoměry na SV a 3 vodoměry na TUV. Zbytek nebytů (doktoři) vodoměry nemají. Může se podle spotřeby na vodoměrech tento jeden nebyt počít? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Rozúčtování nákladů na studenou vodu řeší s účinností od 1. ledna 2014 § 5 zákona 67/2013 Sb. (1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. (2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby na dodávku vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody. Rozúčtování nákladů na teplou vodu řeší vyhláška 372/2001 Sb, přičemž je nutno řešit rozdělení nákladů na tepelnou energii pro přípravu teplé vody a náklady na spotřebovanou vodu použitou pro přípravu teplé vody. I v tomto případě platí, že dle §7 odst. 4 vyhlášky 194/2007Sb. „m ěřicí a indikační technika, uplatněná u spotřebitelů v zúčtovací jednotce, se instaluje u všech spotřebitelů a je shodného principu a provedení“. Z výše uvedeného vyplývá, že hodnoty na vodoměrech instalovaných pouze v jednom nebytu nelze použít k rozúčtování nákladů.

Menu