Pravidla pro rozúčtování SV.

  1. ARTAV
  2. Pravidla pro rozúčtování SV.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,prosím o odbornou odpověď k následujícímu problému. V našem domě je 18 bytů v osobním vlastnictví. Dům je postaven tak nešťastně, že stoupačky jsou vedeny velmi komlikovaně, původně to měl být hotel. Pouze ve dvou přízemních bytech jsou stoupačky tak, že je lze osadit vodoměry. Majitelé těchto dvou bytů to minulý rok tak udělali - osadili si své dva byty bytovými vodoměry a to i bez toho, abychom se ostatní vlastníci BJ sešli a stanovili si tak pravidla pro rozúčtování studené vody. Po obdržení vyúčtování za loňský rok jsem tedy vznesla námitku, že je to nesprávně a bylo mi odpovězeno, že mi nic ve stanovách o pravidlech nemáme, takže to být nemusí a že spoolečnost VIPA ani správcovská firma v tom problém nevidí. Dva byty mají tedy vodoměry a ostatních 16 majitelů to prý musí akceptovat i bez pravidel. Poraďte mi prosím, jak se máme my o statní majitelé bytů proti takovému postupu bránit. Děkuji za odpověďMarcela Hlavová

Odpověď na otázku

Postup Vašeho správce i rozúčtovatele je nesprávný a nelegální. Pravidla rozúčtování SV se řídí Cenovým výměrem MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanýmií cenami, kam SV v části II. – seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny jednoznačně patří.Tedy dle bodu 24 se rozúčtování vodného a stočného jednotlivým spotřebitelům provede podle písemné dohody uzavřené mezi odběratelem a spotřebiteli účastnícími se tohoto rozúčtování.Dále pak dle bodu 25 nedojde-li k dohodě podle bodu 24 nejméně s polovinou spotřebitelů, provede se rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostorů (směrná čísla roční potřeby vody).Text výměru naleznete na http://www.artav.cz/pdf/CenovyVymer_1_2013.pdf.Vodomery instalované uživateli bytů bez předchozího souhlasu většiny všech vlastníků tedy nelze použít k účtování spotřeby vody.

Menu