Právní postih při manipulaci s vodoměry?

  1. ARTAV
  2. Právní postih při manipulaci s vodoměry?
ostatni

Text otázky

Vážení.Bydlíme v panelovém domě a chci se vás zeptat,zda je nějaký právní postih za manipulaci s vodoměry-nebo(černý) odběr vody v bytě.Jedná se totiž o částku několika desítek tisíc.Máme totiž velké podezření na několik nájemníků.Jak máme postupovat, pokud neumožní pověřené firmě přístup do bytu na kontrolu vodoměrů.Předem vám děkuji.Pokorný

Odpověď na otázku

Dle ustanovení občanského zákoníku, § 692, odst.3:“ Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebojím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření aregulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot.Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsousoučástí bytu a patří pronajímateli.“ Pokud se při uskutečněné kontrole zjistí, že bylo provedeno ovlivněníspotřeby, například porušením montážních plomb, může majitel objektupostupovat následovně:1. pro rozúčtování TUV platí: ustanovení vyhlášky 372/2001 Sb. §5, odst.(7)“Neumožní-li konečný spotřebitel instalaci vodoměrů, nebo přes opakovanéprokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí vdaném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele spotřební složkanákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. Při výpočtu se postupuje podlepřílohy č. 2 k této vyhlášce.“2. Pro rozúčtování spotřeby studené vody není v současné době vydán žádnýobecně platný předpis a je na majiteli objektu, aby pro tyto případyzpracoval Pravidla pro rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody.