prázdné byty v domě

  1. ARTAV
  2. prázdné byty v domě
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jakým koeficientem se rozpočítává teplo a TUV v bytě, který nikdo neobývá. Správce tvrdí, že pokud zastaví topná tělesa, je to byt odpojený od vnitřního rozvodu a užívá koeficient 0,6. postupuje správně?

Odpověď na otázku

Správce nepostupuje správně. Dům se vytápí jako celek a pokud nejsou v bytech instalovány měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů, rozpočítává se teplo pro vytápění podle m2 započitatelné podlahové plochy bytů na všechny byty stejně. Bez ohledu na to, jsou-li obsazené či nikoli. Za neobsazené byty hradí náklady na vytápění majitel domu.Jsou-li instalovány měřiče nebo indikátory vytápění, bude se část nákladů rozpočítávat na základě zjištěných hodnot. Pak v bytech, ve kterých byla snížena teplota (není ale možno snižovat ji pod určitou mez, tzv. tepelné stability objektu) mohou být sníženy náklady na vytápění. Toto snížení ale nesmí přesáhnout 40% průměrných nákladů.