Přechod z m2 na měřidla

  1. ARTAV
  2. Přechod z m2 na měřidla
ostatni

Text otázky

Za rok 2015 bylo v našem SVJ teplo rozúčtováno podle m2. V únoru 2016 byly namontována nově měřidla na radiátory v celém bytovém domě u 24 jednotek. Za rok 2016 nám náš správce předložil od 1.1.2016 do 31.12.2016 rozúčtování tepla dle poměrových měřidel a sám nastavil pravidla pro rozúčtování (30 % / 70% ). Je to správné?

Odpověď na otázku

Není to správně. O provedení rozúčtování (a tedy i o nastavení poměru základní a spotřební složky) nerozhoduje správce ale vždy vlastník domu, ve Vašem případě SVJ jako právnická osoba. Platná legislativa sice umožňuje rozpětí základní složky od 30 % do 50 %, nicméně pro indikátory vytápění je rozhodně správnější použít poměr základní a spotřební složky nákladů v poměru 50:50. Uvedený poměr 30:70 nepovažujeme s ohledem na druh instalované techniky za vhodný

Menu