Přehnané náklady

  1. ARTAV
  2. Přehnané náklady
ostatni

Text otázky

Do osmidomí je přivedena pára do centrální kotelny umístěné v jednom z domů a z této kotelny do jednotlivých domů. Zde pára ohřívá přes výměník teplou užitkovou vodu a vodu v systému vytápění domu, tedy v radiátorech jednotlivých bytů.Do topné sezony 2008 se spotřeba tepla vypočítávala ze vzniklého množství schlazeného kondenzátu, které se rozpočítalo mezi jednotlivé domy a tam na jednotlivé byty. Během topné sezony 2009 byly do výměníků všech osmi domů namontovány měřiče kondenzátu ( zřejmě vodoměry ), které zaznamenávají množství schlazeného kondenzátu. V naší výměníkové stanici byl tento vodoměr namontován jako poslední. Radiátory v jednotlivých bytech jsou osazeny poměrovými měřidly. V domě je 20 bytových jenotek. Náš byt 2+1má plochu 87m2. Z šesti radiátorů pouštíme prakticky pouze tři.. V topné sezoně 2008 jsme dopláceli 6237,- Kč na ohřev vody a otop, takže celkové náklady včetně záloh činíly 42500,- Kč. V topné sezoně 2009 máme doplácet 40520,- Kč, takže celkové náklady na ohřev vody a otop včetně záloh se vyšplhaly na 72450,- Kč. Přitom na poměrových měřidlech byla spotřeba tepla o něco nižší než v topné sezoně 2008. Tyto zvýšené platby se týkají všech, kteří vytápěli své byty dle svých návyků cca na 21 – 22o C a jsou přiměřené k ploše bytu.Jsme si vědomi toho, že PT a.s.mohla zdražit, ale to by snad nebylo o tolik.A paradoxem je, že organizace, která má na starosti vytápění a ohřev TUV vybrala od osmidomí 7 500 000,- Kč a Pražské teplárenské zaplatila za uvedené služby 6 500 000,- Kč a zbývající 1 000 000,- Kč bude vracet ve formě přeplatku všem obyvatelům v sedmi domech a my v našem domě naopak budem doplácet horentní sumy.Prosím o radu jak z toho?

Odpověď na otázku

Vážený pane Prouzo, po přečtení Vašemu problému lze doporučit podat písemnou reklamaci majiteli objektu, který je za rozúčtování zodpovědný. V reklamaci požadujte doložení, že rozdělení množství tepla na jednotlivé objekty bylo provedeno dle měřidel na patě objektu (dle množství kondenzátu) a vlastní rozúčtování bylo provedeno v souladu s vyhláškou 372/2001 Sb.