Překročení nákladů o -40%.

  1. ARTAV
  2. Překročení nákladů o -40%.
ostatni

Text otázky

Bydlím v paneláku (4 vchody, 6 pater,72 bytů). Asi 1/3 bytů má na vlastní náklady vyměněná okna za nová plastová (i můj byt). Na topení máme všichni měřáky odečítaní 1x ročně. Topím řekla bych průměrně, máme byt 3+1, v ložnici máme stažen ventil na minimum, v obýváku i kuchyni na max, v dětském pokoji na noc vypínáme. V posledním vyúčtování nám poprvé zavedli korekci (vyhláška 372/2001,paragr.4,odst.4) Budeme doplácet za teplo, které jsme nespotřebovali asi 500Kč za rok (celkem 7700Kč za rok na byt). Jaký význam má vyhláška, která postihuje lidi, kteří neplýtvají, nepřetápí (v bytě máme v obýváku 23-24°C). Nač máme měřidla, když se výpočet dělá (zákl. složka 50%,spotřební složka 50%-dle měřidel) a nakonec se provede korekce na překročení -+40%? Kdo nešetří, dostane od nás vlastně příspěvek! Není lépe zrušit měřidla, neplatit jejich provoz a rozpočítávat jen podle plochy?Děkuji Divišková

Odpověď na otázku

Vážená paní,skutečnost, že část bytů ve vašem objektu má na vlastní náklad vyměněnaokna, nelze ve vyúčtování nákladů na teplo zohlednit. Rozúčtování se provádípodle vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou můžete v plném znění nalézt i nanašem webu www.artav.cz. Proto tedy je třeba, aby v souladu s §4, odst.4této vyhlášky, byla výpočetní metoda upravena tak, aby se celkové průměrnénáklady (Kč/m2) každého konečného spotřebitele neodlišovaly od průměru ovíce než 40%. I přes tento požadavek vyhlášky však má poměrové měření smysli efekt. Smysl spočívá především v motivaci k úsporám a efekt je zcelazřejmý: představte si modelový případ kdy spotřeba tepla v objektu činí 0,40GJ/m2 a rok při jednotkové ceně 550 Kč za GJ. Pak pro běžný byt 3+1 o výměře70 m2 by byl roční náklad, při použití rozúčtování podle m2, činil15.400,-Kč. Avšak při použití poměrového měření lze diferencovat (podlenáměrů přístrojů a to včetně omezení zmíněným §4, odst.4) v rozsahu od 9.240Kč/rok až do 21.560 Kč/rok. A to jistě nejsou zanedbatelné rozdíly. Závěremdodáváme, že vytápění na Vámi uváděných 23-24°C je v dikci platnýchpředpisů již na hranici přetápění a je neúměrně vysoké. V tomto kontextu jedobré vědět, že každý 1°C vytápění navíc zvyšuje náklady na teplo o 6-7 %.