Překroční limitu v nákladech na vytápění

  1. ARTAV
  2. Překroční limitu v nákladech na vytápění
ostatni

Text otázky

Vážení, v činžovním domě máme několik let měřiče tepla. Za rok 2005 nám byly náklady na teplo vypočítány dle skutečnosti - podle měřičů tepla. Za rok 2006 nám však byly vypočítány průměrem, při dotazu nám bylo sděleno, že jeden nájemník protopil více, než je limit. Zdá se mi to nespravedlivé, při zavádění měřičů, nás nikdo o limitu neinformoval. Můžete mi sdělit zákon, podle kterého je výpočet tepla vypočítáván. Děkuji

Odpověď na otázku

Majitel či správce domu nepostupoval při rozúčtování správně.Pravidla jsou stanovena vyhláškou č. 372/2001. V §4, odst.4. této vyhlášky je uvedeno: „Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odstavci 3.“Vlastník domu měl především analyzovat důvody překročení limitu a pak rozúčtování opravit, nebo upravit. Ne však ignorovat výsledky registrace spotřeby a rozúčtovat náklady na vytápění pouze podle plochy.