Přepočítavcí koeficient

  1. ARTAV
  2. Přepočítavcí koeficient
ostatni

Text otázky

Dobrý den,mám rohový byt a při konečném vyúčtování za teplo nebyl použitý přepočítavcí koeficient. Když jsem vznesla žádost na družstvo o jeho nahlášení/zažádání tak, aby již v příštím roce byl použit, bylo mi řečeno, že to musí odsouhlasit schůze vlastníků. Můj dotaz tedy zní, je to pravda? Musí být zavedení tohoto přepočtu opravdu schváleno na schůzi (i když se to majitelů, kteří nemají rohový byt netýká)? Moc děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Vyhláška 372/2001 Sb. V §4, odst.(3) uvádí:“Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“Pravidla stanovená vyhláškou jsou závazná a nelze je měnit rozhodnutím vlastníka domu a nelze o nich tedy ani hlasovat.

Menu