Přepočtená plocha u podkrovního bytu

  1. ARTAV
  2. Přepočtená plocha u podkrovního bytu
ostatni

Text otázky

U podkrovního bytu mám ve výpočtovém listu Správy města uvedené plochy:celková,přepočtená a otápěná.Můžete mi sdělit z čeho vychází plocha přepočtená resp. započtená ?Jak se vypočítává a podle čeho ?Vychází se z nějaké legislativy ?Děkuji

Odpověď na otázku

Započitatelná podlahová plocha je definována vyhláškou MMR č. 372/2001 Sb. v §2, odst.(e) Text vyhlášky najdete na www.artav.cz/legislativa.html Citace z vyhlášky: „započitatelnou podlahovou plochou – podlahová plocha vynásobená koeficienty uvedenými v příloze č. 1 části A. k této vyhlášce; mají-li některé místnosti v zúčtovací jednotce rozdílnou výšku stropů nebo stropy zkosené, započitatelná podlahová plocha těchto místností se vynásobí koeficientem podílu objemu vytápěného prostoru k objemu vypočtenému z podlahové plochy a výšky stropu převládajících místností v zúčtovací jednotce,“Pojmy otápěná nebo vytápěná plocha se již neužívají. Lze říci, že byly nahrazeny pojměm započitatelná plocha.