Přepočty koeficientů topných těles po zateplení

  1. ARTAV
  2. Přepočty koeficientů topných těles po zateplení
legislativa

Text otázky

Dobrý den vážení. V souvislosti NZU byla v našem domě projednávána možnost částečného nebo úplného zateplení domu. Pro informaci. Zděný dům má 12 bytových jednotek, z toho 6 u štítových zdí a 6 prostředních. Dům je vytápěn z výměníku v suterénu domu dle projektu vytápění odpovídajícího parametrům pláště budovy při výstavbě v roce 1967-70. Změna pro výpočet spotřeby energie na otop v jednotlivých místnostech byla provedena v souvislosti s výměnou pevných ventilů za termoventilové hlavice a to tím, že každému otopnému tělesu byl přiřazen odpovídající koeficient pro přepočet naměřených jednotek na RTN. Při částečnému zateplení ať štítových zdí nebo současně i střechy bez čelních a zadních stěny domu je dle mého názoru vzhledem ke stejným investičním nákladům pro všech 12 bytových jednotek provést úpravu koeficientů tak aby se úspora na vytápění mohla projevit i u prostředních bytů. Pokud je mi známo tak se toto opatření v mnoha případech nerealizuje. Při úplném zateplení pláště budovy stavební firma použije jednotný materiál tak aby zaručil min. hodnotu součinitele prostupu tepla bez ohledu na současný stav obálky budovy tak aby součinitel splňoval podmínky pro dotaci v NZU. .Přesto, že při úplném zateplení se většině případů uplatňuje názor, že není zapotřebí upravovat koeficienty otopných těles můj názor je, že by se koeficienty měly upravit dle nových parametrů jednotlivých částí pláště budovy. Domnívám se, že vzhledem k úsporám energie pro otop a v rámci možnosti zajištění aspoň částečně rovnoměrnému vytápění jednotlivých místností je nutné provést úpravu koeficietů odbornou firmou. Proto, že se jedná o navýšení nákladů, prosím zda mi můžete sdělit přibližnou cenu přepočtu koeficentů 1m² započítatelné plochy. Prosím o vaše vyjádření k tomuto problému. Ještě jednou zdravím a předem děkuji za jakoukoli odpověď.

Odpověď na otázku

Podle platné právní úpravy zodpovídá za správnost rozúčtování v plném rozsahu vlastník objektu a tím je SVJ zastupované svým statutárním orgánem. To se samozřejmě týká i tzv. polohových koeficientů, jejichž uplatňování je povinné a za jejich správné stanovení odpovídá vlastník objektu (správným názvoslovím – poskytovatel služeb).

Jejich konkrétní velikost však není legislativně dána.

Subdodavatel (obvykle firma, kerá Vám zpracovává rozúčtování), jakožto odborná firma, může vlastníkovi dát nějaké návrhy jak problematiku správného uplatnění polohových koeficientů řešit, ale konečné rozhodnutí je vždy na vlastníkovi objektu.

Polohové koeficienty se stanovují buď empiricky, nebo inženýrským výpočtem. Inženýrský výpočet je založen na výpočtech tepelných ztrát a měl by být objektivní.

Z Vašeho dotazu není úplně zřejmé, že se ptáte spíše na stanovení těchto koeficientů i s využitím výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností.

A to vzhledem ke změnám tepelně izolačních vlastností objektu po zateplení.

Konkrétní cenu však nedokážeme poskytnout, zde bychom doporučili obrátit se na projekční kanceláře, které tuto problematiku řeší. A od nich si nechat vypracovat cenovou nabídku, jejíž výše bude do značné míry  záviset na úrovni a kompletnosti poskytnutých podkladů.

Výše uvedenou problematiku, bychom na začátku doporučili konzultovat přes vašeho zástupce (SVJ) přímo s firmou, která Vám zpracovává rozúčtování.