přesnost vodoměru na SV

  1. ARTAV
  2. přesnost vodoměru na SV
ostatni

Text otázky

Nějak se nemohu dopočítat naší spotřeby studené vody. Jako dvě dospělé osoby v bytě máme stabilně něměřenou spotřebu přes 190 m3/rok. Pro představu: je to asi dvojnásobek, co má v našem domě byt obývaný čtyřčlennou rodinou se dvěma malými dětmi, žena na mateřské. Vodou se ale snažíme šetřit, podle našich měření (pomocí 10litrového kýble) je naše spotřeba poloviční. Bydlíme v posledním patře, takže by únik z vnitřních rozvodů jistě zaregistroval soused. Nic nám neprotéká. Podle osoby, kterou družstvo pověřilo odečtem, součet hodnot bytových vodoměrů přesně odpovídá hodnotě odečtené z fakturačního vodoměru, takže náš vodoměr je asi v pořádku. Napadá Vás, čím by tento rozdíl mohl být zapříčiněn? My pro to žádné "normální" vysvětlení nemáme. Jediné, čeho jsme si povšimli, že se vrtulka u vodoměru točí po zavření kohoutku asi 1 minutu dál (což ovšem může být v pořádku). Díky za odpověď i za celou poradnu.

Odpověď na otázku

Odpověď na Váš dotaz rozdělím na tři části. 1- Vaše úvaha, že vodoměr je v pořádku, odvozená od laické zkoušky provedené 10 lt kýblem, nemá vypovídací hodnotu o správné funkci vodoměru. Touto zkouškou pouze zjistíte, zda je vodoměr funkční a nic víc. Zda vodoměr správně měří v mezích povolené tolerance lze zjistit pouze na zkušební stolici AMS. Na přezkoušení správné funkce vodoměru máte právo. Musíte však počítat s tím, že pokud se prokáže na zkušební stolici správná funkce vodoměru, musíte náklady spojené s přezkoušením vodoměru uhradit a Vám fakturovaná spotřeba je v pořádku. V opačném případě musí být nefunkční vodoměr vyměněn a vlastník na základě Vámi uplatněné reklamace musí provést nové rozúčtování.2- Vaše úvaha o správné funkci Vašeho vodoměru na základě informace Vám podané od osoby provádějící odečty, že součet spotřeby dle bytových vodoměrů přesně odpovídá hodnotě odečtené z fakturačního vodoměru je zavádějící i když by se to výjimečně mohlo stát. Z technických vlastností bytových vodoměrů a patního vodoměru(fakturačního) vždy dochází k rozdílu ve výši náměru tohoto vodoměru a součtu náměrů bytových vodoměrů.3- Vaše informace o tom, že se vrtulka u vodoměru po uzavření kohoutku točí ještě zhruba jednu minutu svědčí o tom, že v systému rozvodu studené vody máte něco v nepořádku. Samotný vodoměr i když je suchoběžný s magnetickou spojkou, toto neumožňuje. Příčinou vyšších náměrů bývá převážně protékající plovákový ventil splachovače a rovněž to může být v případě přípravy teplé vody v boileru špatně seřízený či nefunkční pojišťovací ventil. Závěrem Vám můžeme doporučit jednak přezkoušení těsnosti splachovače a rovněž správné funkce pojistného ventilu, pokud boiler máte a následně, pokud předešlé bylo zjištěno, že je v pořádku, přezkoušení vodoměru. Náklad na přezkoušení vodoměru je podstatně nižší, než částka za Vámi uvedenou nadspotřebu.