Přesnosti vodoměrů

  1. ARTAV
  2. Přesnosti vodoměrů
ostatni

Text otázky

Dobrý večer,jsem členem SVJ, v našem bytovém domě je 11 bytů, vytápění (vlastní společný plynový kotel) a ohřev TUV (dva společné plynové ohřívače TUV) je zajištěno z vlastní kotelny, která je v domě zkolaudovaném v roce 2008.Problém který popíši se týká účtování spotřeby SV, TUV, vytápění.Dne 4.1.2010 proběhl odečet hlavního vodoměru (spotřeba za dům 656 m3), odečty podružných měřidel proběhly 11.1.2010 (po součtu spotřeba za dům 592 m3) tedy o 64 m3 méně přestože bytové vodoměry byly odečteny o 7 dní později. Přesto firma provádějící rozúčtování provedla vyúčtování. Je nějakým předpisem stanoveno, jakým způsobem se mají odečty provádět (všechno v jeden den či je to jedno), zdali musí nebo nemusí každý nájemník umožnit přístup do bytu, nebo postačí stavy napsat na papír a přilepit na dveře? Je v nějakém předpisu stanoveno jaké jsou povolené odchylky hlavního vodoměru a podružných vodoměrů v bytech. Jaké tyto odchylky jsou?DěkujiJ.Kotrbatý

Odpověď na otázku

Vážený pane, dle vyhlášky 372/2001 Sb. má za rozúčtování nákladů na teplo a vodu zodpovědnost majitel objektu tj. ve Vašem případě výbor SVJ. Povinnost umožnit odečet je dána § 692, odst, 3 občanského zákoníku. Bližší údaje lze nalézt i v § 4, odst. 6 metodického pokynu k uvedené vyhlášce vydaného MMR. Případné vlastní úpravy které by si vytvořilo SVJ musí být v souladu s těmito předpisy. Vyhlášku i metodický pokyn naleznete na našich stránkách www: artac.cz/odkazy/legislativa. Z informace o rozdíu odečtu hlavního vodoměru a součtu bytových vodoměrů není zřejmé, zda jde o studenou nebo teplou vodu, případně jejich součet. U teplé vody lze porovnávat hodnotu vodoměru na vstupu do ohříváků se součtem bytových vodoměrů teplé vody a obdobně pro studenou vodu množství studené vody se součtem bytových vodoměrů studené vody. Požadavky které musí splňovat vodoměry určuje pro studené vodoměry vyhláška 334/2000 Sb. (povolená chyba pro dolní rozsah + – 5% a pro horní rozsah + – 2%). Obdobně pro teplé vodoměry platí vyhláška 333/2000 Sb. (povolená chyba pro dolní rozsah + – 5% a pro dolní rozsah + – 3%). Protože se naše poradna zabývá výhradně rozúčtováním nákladůmusíte bližší dotazy k vodoměrům uplatnit na jiném portále.