Přetápění bytů

  1. ARTAV
  2. Přetápění bytů
ostatni

Text otázky

Vážení, v bytovém domě jsou byty, v kterých jejich oyvatelé úmyslně "plýtvají" teplem (přetápění, větrání - kuřáci) a jejcih "spotřeba" je nad povolenou toleranci 40% danou vyhláškou. Jedná se o vnitřní byty, poměrová měřidla jsou funkční a výpočet je správný. My, co "šetříme" jsme jim k smíchu.Je možné je zažalovat za "nedovolené obohacování" - teplo za ně platí ostatní? Je (byt·i teoretická ) šance na úspěch?Jsem s pozdravem.Navrátil

Odpověď na otázku

Na Vaši otázku může odpovědět pouze soud, jehož rozhodnutí nelze v žádném případě předjímat.Pokud se rozhodnete postupovat soudní cestou a dle § 451 a 454 OZ (bezdůvodné obohacení), je nutné si současně uvědomit, že břemeno důkazu bude ležet na Vás.Budete tedy muset věrohodně doložit, že se jedná o plýtvání u větrajících kuřáků, kteří se na Vás obohacují