Přetlačování steplé vody do studené

  1. ARTAV
  2. Přetlačování steplé vody do studené
ostatni

Text otázky

Dobrý den,Obracím se na vás v návaznosti na vaši odpoveď k dotazu "Vyúčtování TUV při dlouhodobé poruše dodávky " ze dne 12. 02. 2013. V našem 3 patrovém paneláku z 1977 dochází u některých partají a to na různých stoupačkách k přetlačování TV do SV, i přes zpětné klapky na TV i SV v těchto bytech a jen na SV v ostatních bytech. Ve výše uvedené odpovědi píšete o tlaku TV a SV podle normy. Můžete mi prosím napsat, o jakou normu se jedná, případně jakýkoliv další relevantní komentář či radu?Děkuji a přeji hezký den.S pozdravem,Petr Hlaváček

Odpověď na otázku

K Vašemu dotazu můžeme uvést, že jev přetlačování vody v rozvodech je důsledkem fyzikálních zákonů. Obecně k přetlačování dochází ze studené do teplé vody (protože tlak studené vody je vždy vyšší než tlak v porubí vody teplé) přes některé směšovací armatury, které, ač jsou navenek uzavřeny, umožňují vnitřní netěsností zmíněné nežádoucí proudění. Odstranění tohoto jevu je možné pouze výměnou takto vadné armatury. Určitou prevencí je osazení zpětných klapek. Je však třeba si uvědomit, že teplá voda, která nesmí být z hygienických důvodů nikterak chemicky upravována, má tendenci k vytváření inkrustů vodního kamene, což může funkci zpětné klapky do značné míry paralyzovat. Z praxe je známo, že nejlépe odolávají plastové zpětné klapky membránového typu, avšak 100% garanci zajistit nelze. Je důležité, aby zpětným klapkám byla věnována maximální pozornost a byly vyměňovány vždy společně s bytovým vodoměrem.Tlak v rozvodech studené vody řeší vyhláška č. 428/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001Sb. Ta stanovuje v §15, odst. 4, tlak na hodnotu 0,6 MPa, max. 0,75 MPa.

Menu