Přeúčtování ceny GJ

  1. ARTAV
  2. Přeúčtování ceny GJ
ostatni

Text otázky

Dobrý den.V našem městě je 5 panelových domů, které mají jednoho Správce a tento pro všechny uzavřel smlouvu o dodávkách tepla a teplé vody od firmy provozující centrální kotelnu.Tato firma pošle správci každý měsíc souhrnou fakturu, kde je konstantní číslo jako základní složka ( je i propočet na GJ této ZS) a pak proměnná složka propočítaná naGJ a samozřejmě odečty skutečně spotřebovaných GJ pro jednotlivé domy zvlášť pro teplo a vodu.V posledních dvou letech správce spočítá všechny spotřebované GJ za všechny domy a tímto číslem vydělí konstantní číslo základní složky uvedené firmou. Tedy každý měsíc mu vyjde základní složka na GJ jiné číslo a hlavně v létě , kdy se odebírá jen trochu GJ pro vodu je toto číslo hrozně velké. Takže je jiná cena GJ za teplo a za vodu.Ale je zajímavé,že zhruba 3 až 4 roky zpět používal správce jinou "metodiku" přeúčtování, kdy cena byla jedna, i když vysoká.Je toto možné, aby si počítal jak se mu zrovna chce?Jak je to správně?Děkuji za rdu a jsem s pozdravemMarie

Odpověď na otázku

Vážená paní. Na základě Vašich informací o fakturování tepla z kotelny lze usoudit, že se nejedná o fakturování základní a spotřební složky ale fakturaci v tzv. složené sazbě tj. platba za smluvní výkon a za práci (dodávku tepla). Dodavatel tepla pravděpodobně změnil způsob fakturace tepla z jednotné na složenou sazbu. Vzhledem k tomu, že se naše poradna zabývá výhradně rozúčtováním nákkladů na konečné spotřebitele, musíte se na vysvětlení způsobu fakturace na jednotlivé objekty, obrátit přímo na jejich správce.