Přeúčtování SV

  1. ARTAV
  2. Přeúčtování SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím vás tímto o radu ohledně přeúčtování SV. V bytovém domě jsou osazena v bytech poměrová měřidla. V tomto bytě jsem k 30.10.2007 ukončila nájem a byl zapsán skutečný stav na měřidle. V ročním vyúčtování byla přepočtena (navýšena) jednotková cena za m3 z důvodu, že celkový náměr na poměrových měřidlech v domě byl nižší než náměr na patě domu. Náměr byl proveden VaK až 31.1.2007. Je jasné, že náměr na patě musel být vyšší než náměry na vodoměrech v bytě, které byly prováděny v 12/06. V mém případě v 10/06. Jak se provádí v tomto případě přeúčtování? Mám povinnost platit vyšší přepočtený náklad? Nebere se ohled na výši měřidla v bytě? Do jaké doby musí vyřídit správce bytů mojí reklamaci? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Přečtěte si, prosím, dotaz a odpověď „vyúčtování studené vody“ z 8.6.2007 a dotaz a odpověď „SV“ z 26.5.2007. Pokud jste skončila užívání bytu k 30.10. měl by vám být účtován jen podíl z celoroční spotřeby vámi užívaného bytu určený poměrem mezi vaší spotřebou,zjištěnou na základě meziodečtu k datu stěhování a spotřebou dalšíhouživatele (od 1.11. do 31.12.). Pokud ve zbývajícím období roku (listopad aprosinec) nebyl byt užívám a nebyla registrována žádná další spotřeba vody,bude vám účtována celoroční spotřeba, zjištěná při odečtu na konci roku.Reklamace by měla být vyřízena obvykle do 30 dnů.