Převyšující fakturace SV pro TUV

  1. ARTAV
  2. Převyšující fakturace SV pro TUV
ostatni

Text otázky

Vzhledem k předchozím mesrovnalostem s fakturací SV pro TUV jsme si nechali nainstalovat Pražskou teplárenskou vodoměr na vstupu do objektu. Několik let byla fakturace úměrná odebranému množství vody. Za rok 2014 nám Pražská teplárenská dofakturovala zvýšené množství takže vzniká rozdíl 38%. ( poměrové měřiče v bytech 722,79m3 měřák na vstupu do objektu 742 m3 fakturace 1023,835 m3 ). Při kontrole lednové faktury je tato situace obdobná. PT uvádí stav odečtu vodoměru 67m3 ( tento odpovídá naší kontrole) ALE fakturují nám 95,317 m3 tedy o 27 m3 vody více. Spotřebu v roce 2014 reklamujeme. Vzhledem k tomu, že v našem SVJ není žádný odborník na teplárenství a s přihlédnutím k předchozím zkušenostem nevěříme, že s naší reklamací uspějeme. Při odběru TUV z výměníkové stanice jsme jediní, kteří si na vstup do objektu nechali namontovat od Pražských tepláren vodoměr. Děkuji předem za odpověď. Lisáková

Odpověď na otázku

Vážená paní Lisáková! Abychom mohli na váš dotaz jednoznačně odpovědět, potřebujeme jeho upřesnění. V úvodu dotazu uvádíte, že máte nesrovnalosti s fakturací SV pro TUV a z toho důvodu jste si nechali nainstalovat PT vodoměr na vstup do objektu. Co je tímto vodoměrem měřeno? Množství studené vody na nátoku do výměníku pro ohřev teplé vody v objektu? V závěru dotazu však uvádíte, že jako jediní jste si nechali na vstup do objektu při odběru TUV z výměníkové stanice nainstalovat PT vodoměr na vstup do objektu. Z dotazu není jasné, zda je teplá voda připravována v domovní předávací stanici, či zda je jak uvádíte odebíraná z externí výměníkové stanice. Po provedeném upřesnění dotazu Vám odpovíme!

Menu