Přezkoušení bytových vodoměrů.

  1. ARTAV
  2. Přezkoušení bytových vodoměrů.
ostatni

Text otázky

děkuji za odpověď, ale pronajímatel tvrdí s odvoláním na nařízení vlády 258/1995 odstavec 2 f) a podrobnější vysvětlení v knize Kdo hradí opravy v bytě od JUDR. Milana Horáka ... do této skupiny oprav se zahrnují také náklady na přecejchování bytových vodoměrů na teplou vodu, které se provádí vždy po šesti letech..., že kotroly a přezkoušení hradí nájemce. Podle, kterého zákona můžu argumentovat Vaší odpovědí. Děkuji

Odpověď na otázku

Podle našeho názoru použijete stejné nařízení vlády č. 258/1995, §5, odst 2,písm. f), které definuje, že drobnými opravami vnitřního vybavení jsouOPRAVY měřičů tepla a vody.V případě přezkoušení vodoměru, technicky správně OVěřENÍ STANOVENÉHOMěřIDLA se dle §9, odst. 1 zákona č.505/90Sb. o metrologii v jeho platnémznění POTVRZUJE, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti.Neprovádí se tedy žádné opravy, ale v laboratorním prostředí se nazkušebních zařízeních zkoumá shoda metrologických vlastností stanovenýchměřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenýmichybami.