Připustné hodnoty měrných ukazatelů u nebytových budov 30 let starých

  1. ARTAV
  2. Připustné hodnoty měrných ukazatelů u nebytových budov 30 let starých
ostatni

Text otázky

§5 vyhlášky 152/2001 stanovuje měrné ukazatelé spotřeby u budov postavenych po roce 2002jak je to u budov starých 30 let ,když se po roce 1995 změnilo uživání .Na ty se zákon Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie nevztahuje ?nebo se 0,7 GJ /m2 také přepočte nějakýmkoeficientem ?

Odpověď na otázku

Úvodem budiž řečeno, že pravidla pro vytápění aktuálně řeší Vyhl. č.194/2007 Sb., která nahradila zmiňovanou Vyhl.č. 152/2001 Sb. a jednou zezměn je mj. i snížení citovaného měrného ukazatele spotřeby tepelné energie(pro případ násypných kotlů na tuhá paliva) z 0,7 na 0,6 GJ/m2 aotop.období. Z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, zda uváděná změna způsobu užívání byla spojena se změnou tepelně-technických vlastností budovy – každopádně však tato změna proběhla před 1.1.2002, takže přímé uplatnění požadavku §5, odst. 1 není možné. Pokud by Vás zajímalo zatřídění Vašeho objektu z hlediska energetické náročnosti, pak klíčové informace naleznete ve Vyhl. č. 148/2007Sb., zejména v příloze č.1.