přístroje na měření tepla

  1. ARTAV
  2. přístroje na měření tepla
ostatni

Text otázky

Vážení! Povinnost instalovat přístroje na měření tepla se vztahuje i na ten připad, když vlastník paneláku má svou kotelnu? Děkuji.

Odpověď na otázku

Ustanovení zákona o hospodařrní energií ve znění zák.318/2012 Sb. o povinnosti vlastníků domů vybavitvnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie se vztahuje na vlastníky všech domů s ústředním vytápěním, bez ohledu na to, je-li zdrojem tepla domovní kotelna, nebo je-li topné medium přiváděno ze vzdáleného zdroje.

Menu