Přízemní byt – má být zvýhodněn?

  1. ARTAV
  2. Přízemní byt – má být zvýhodněn?
legislativa

Text otázky

Dobrý den, obracím se na Vás a prosím o radu. Bydlíme v panelovém domě, který je nezateplený, v bytě 4+1 v přízemí. Za rok 2015 jsme za teplo platili 19 tisíc, za rok 2016 21 tisíc, za rok 2017 přes 27 tisíc a za rok 2018 29 tisíc. Jak jsem zmiňovala, jsme byt v přízemí, rohový byt, tudíž my teplo všem vytváříme a jsme na tom finančně nejhůř. Do loňského roku jsme měli odpařovací měřáky, které nám v půlce října vyměnili za digitální. Proto letos máme máme dvojí vyúčtování za teplo, první část, je za staré měřáky, kde máme naúčtováno za 10 měsíců cca 15 tisíc korun a následně vyúčtování za nové, digitální měřáky, kde máme a teď pozor (!) za dva měsíce naúčtováno kolem 13 tisíc. Je to normální a spravedlivé? Teplo nám neúměrně vysoko roste, měsíčně platíme dost velké zálohy a stejně ještě doplácíme. Máme nárok na nějakou reklamaci? Dá se s tím vůbec něco dělat? Jsme bezradní. Děkuji

Odpověď na otázku

Rozúčtování nákladů na vytápění upravuje zákon č.67/2013 Sb. v platném znění a vyhláška č.269/2015 Sb.

Skutečnost, že po výměně (přemontáži) indikátorů bylo zúčtovací období vyúčtováno ve dvou částech je v pořádku. Pravidla pro rozdělování nákladů na vytápění jsou ale pro všechny typy indikátorů shodná a jsou předepsána uvedenými zákonnými předpisy. Skutečnost, že Váš byt je energeticky náročný, musí být v provedeném vyúčtování zohledněna. Pokud máte pochybnosti o správnosti předloženého vyúčtování, můžete jednak požádat poskytovatele služeb (vlastníka domu) o vysvětlení, jak bylo vyúčtování provedeno anebo můžete podat písemnou reklamaci, v níž uvedete důvody, proč je předložené vyúčtování chybné. Sama výše úhrad, tak jak ji uvádíte, ale důvodem k reklamaci není. Nebudete-li s podaným vysvětlením či řešením reklamace spokojena, nezbývá než se obrátit na soud v občanskoprávním sporu.

-jz-

Menu