Proč se část nákladů na ohřev TUV počítá na m2?

  1. ARTAV
  2. Proč se část nákladů na ohřev TUV počítá na m2?
legislativa

Text otázky

Chci se zeptat, z jakého důvodu je část nákladů na ohřev TUV 30%, při ročním vyúčtování rozúčtována na m2 dle velikosti jednotlivých bytů? Připadá mi to nelogické (co má teplá voda společného s velikostí bytů) a v dnešní době vysokých nákladů na teplo, mi toto vychází i jako nespravedlivé vůči majitelům větších bytů. Tito totiž při stejné spotřebě TUV zaplatí více, jenom z toho důvodu, že mají větší byt? Uvedu příklad: 1. byt o velikosti 30 m2 ....zaplatí za m2.........30m2 x21,7Kč=651,-Kč 2.byt o velikosti 60m2.....zaplatí za m2..........60m2x21,7Kč=1302Kč Oba spotřebovaly za zúčtovací období stejné množství TUV.........30m3 1. i 2. byt zaplatí za spotřební složku tedy stejně .................................30m3x97Kč=2917,- Kč V součtu ovšem majitel většího bytu zaplatí o 651,-Kč více jenom proto, že má větší byt? Co má z toho za výhody - má snad teplejší vodu a nebo mu voda ohřívá tu větší plochu? Stejně nelogicky se rozpočítávají na m2 i náklady na tzv. vodoměr na TUV u paty domu. To snad větší byty tento vodoměr opotřebovávají více? Proč se výše uvedené náklady nevyúčtovávají dle skutečné spotřeby bez ohledu na velikosti bytů a nebo alespoň oněch 30% nákladů se nerozpočítá spravedlivě na počty bytů v domě bez ohledu na jejich velikost? Totéž i náklady na vodoměr? Můžete mi logicky zdůvodnit daný postup při vyúčtování nákladů na ohřev TUV? Děkuji

Odpověď na otázku

Rozvod teplé vody (dále též TV) v domě se liší od rozvodu studené vody tím, že obsahuje i vracení nespotřebované teplé vody zpět do ohřívače (boileru), kde se znovu dohřívá na nastavenou teplotu (obvykle 55 st.) Aby voda v rozvodu stále cirkulovala, i v době nulového odběru, je do okruhu zařazeno i cirkulační čerpadlo. Tento systém zajišťuje, aby TV v rozvodu neochladla příliš a když si pustí TV uživatel bytu třeba v pátém patře, aby nemusel na teplou vodu čekat tak dlouho než k jeho bytu doteče TV až z centrálního ohřívače, stačí mu, když odtočí jen ochladlou vodu v přípojce jeho bytu od centrálního rozvodu (stoupačky, která bývá v šachtě za stěnou koupelny či kuchyně), což bývá jen několik desetin litru.

Náklady na teplo pro dohřívání cirkulující TV plus náklady na elektřinu pro cirkulační čerpadlo nejsou závislé na množství odebírané teplé vody, proto jejich rozúčtování by nemělo být závislé na údaji bytového vodoměru na TV. Tyto náklady tvoří obvykle 30-50 % (podle kvality tepelné izolace rozvodů) celkových nákladů na přípravu TV v domě.
Velikost tepelných ztrát v rozvodu TV závisí mj. také na délce rozvodů TV v domě. Čím větší dům, tím delší jsou rozvody. Velikost domu je závislá na počtu bytů a jejich velikosti, proto pro rozúčtování části výše uvedených nákladů, nezávislých na spotřebě, byla jako kriterium zvolena podlahová plocha bytů. Byla zavedena tzv. základní složka nákladů ve výši 30%, tj. minimální hodnota z výše uvedeného rozpětí podílu z celkových nákladů, které se dosahuje při optimálních podmínkách, především při velmi dobré kvalitě tepelných izolací rozvodů TV v domě.
Základní složku nákladů na ohřev TV je možno považovat za platbu za pohotovst dodávky TV. To znamená, že kdykoliv otočíte kohoutkem TV v bytě, po krátké době Vám z kohoutku začne téct telpá voda o předepsné minimální teplotě 45 st. C.
-japo+peho-