procentní podíl služeb

  1. ARTAV
  2. procentní podíl služeb
legislativa

Text otázky

Prosím o informaci z čeho se vypočítává % podíl služeb u nákladů na otop, na ohřev TV, na studenou vodu pro TV, náklady na studenou vodu.

Odpověď na otázku

Podle §6, písm.f) vyhlášky 269/2015 Sb. mají být ve vyúčtování uvedeny podíly nákladů, které připadají na příjemce služeb. To znamená, že částky nákladů na jednotlivé služby (na studenou vodu, na ohřev vody, na vytápění, SN na vytápění atd.) se podělí celkovým nákladem na příslušnou službu a podíl se násobí 100, aby byl podíl uvedený v procentech.

Např. podíl nákladu příjemce služeb na vytápění vypočítáte takto:

 účtovaný náklad příjemce služeb na vytápění v Kč x 100 / celkový náklad na teplo k vytápění zúčtovací jednotky v Kč     =         =   podíl nákladu příjemce služeb na vytápění v %

          Obdobně se postupuje i u dalších služeb.

           -stad+japo-

Menu