Program na rozúčtování

  1. ARTAV
  2. Program na rozúčtování
ostatni

Text otázky

Máme zájem na získání programu k rozúčtování nákladů na teplo a vodu. Prosím Vás o informaci jako tvůrce tohoto programu jak jsem jste uvedli v jedné odpovědi .. "Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu již asi před pěti léty zpracovala a svým členům poskytla počítačový program..".

Odpověď na otázku

Zřejmě jste nedočetl celý text odpovědi v souvislosti. V daném případě se jednalo pouze o dílčí část výpočtu celkového rozúčtování nákladů za teplo a to uplatnění §4, odst. 4 vyhlášky č. 372/2001Sb.. Tedy úprava výpočtové metody na hodnotu rozdílu nákladů na +_40% / m2 započitatelné podlahové plochy oproti průměru zúčtovací jednotky.Programové vybavení pro celkové rozúčtování nákladů je výrobním prostředkem a know-how jednotlivých firem, které tuto činnost provádí na profesionální úrovni a jsou zároveň i sdruženi do asociace ARTAV.SW je tudíž neprodejný.Pro vyhotovení správného rozúčtování máte možnost oslovit naše členy, kdy kontaktní seznam naleznete na stránce http://www.artav.cz/seznam-clenu.html .