Prosba o radu

  1. ARTAV
  2. Prosba o radu
ostatni

Text otázky

Prosím o radu - Při vyúčtování tepla, TUV a SV za rok 2012 mi byl vyúčtován velký nedoplatek. Když jsem se ptala správce, který nám zároveň dodává teplo a TUV, jak se vypočítává spotřeba TUV vody, bylo mi sděleno, že podle toho jak kdo šetří. Je záhadou proč stejně velký byt 3+1 s 5 osobami má 1m3 levnější než my, kde jsme pouze 2 osoby. Spotřeba TUV a SV neodpovídá naměřeným m3 na bytovém vodoměru (jedná se o několik m3) Bytové vodoměry byly vyměněny naposledy v roce 2003, jsou podle mě prošlé, protože záruka je 5 let. - Co dělat když na moje upozornění, že od roku 2013 je podle zákona 318 §7 odst.4 a) povinností nainstalovat do roku 2015 měřiče tepla na radiátory, mi členka výboru SVJ a Správce řekli, že to není pravda, že mají být jen na patě domu.- Je možné, aby měli bytovky které nemají měřiče tepla na radiátotech cenu za 1 GJ jinou, než ty co je mají. Podotýkám, že jde o jeden zdroj tepla (kotelna) a v každém domě je výměníková stanice.Mám pocit, že Správce netíží životní prostředí ani naše peněženky, ale jde jim o zisk. Může se v tomto případě jednat i o střet zájmů?Očekávám brzkou odpověď a předem děkuji za Vaši pomoc. T. Součková

Odpověď na otázku

Ve Vašem dotazu je několik rozdílných otázek, které rozdělíme a zodpovíme jednotlivě:1) Skutečnost, že Vám byl vyúčtován nedoplatek je sice nepříjemná, nicméně nemá sama o sobě žádnou vypovídací hodnotu. Jste-li na pochybách o správnosti způsobu a provedení vyúčtování nákladů na teplo, teplou a studenou vodu, je jediným správným postupem podání písemné reklamace k rukám vlastníka objektu, neboť pouze ten je ze zákona zodpovědný za správnost provedeného vyúčtování. Ve své reklamaci byste však měla uvést svá objektivní podezření na chyby a vady, kterými podle Vás Vaše vyúčtování trpí, samotné vyčíslení nedoplatku není dostatečným argumentem. Vlastník objektu je povinen Vám podat k Vaší reklamaci písemné vyjádření a pokud toto neshledáte dostatečným, přichází v úvahu občansko-právní spor.2) Povinnost instalovat poměrové měření tepla stanovená zákonem č.318/2012 Sb. se skutečně týká nikoli patního, nýbrž poměrového měření tepla v bytech a nebytových prostorách, je však ohraničeno konečným termínem 31.12.2014. Do tohoto data vlastník objektu tuto povinnost nemá.3) Zákonná ověřovací lhůta pro bytové vodoměry instalované v roce 2003 činí pro vodoměry na studenou vodu 6 roků, pro vodoměry na teplou vodu pak 4 roky. Je tedy zřejmé, že v obou případech se jedná o neplatná měřidla, podle kterých nelze provádět rozúčtování nákladů na teplou a studenou vodu za rok 2012. Toto rozúčtování musí být provedeno jiným způsobem než podle náměrů těchto měřidel.4) Podle české legislativy není role dodavatele tepla a správce objektu vnímána jako střet zájmů.

Menu