Prosba o radu s vyúčtováním spotřeby studené vody…

  1. ARTAV
  2. Prosba o radu s vyúčtováním spotřeby studené vody…
ostatni

Text otázky

Dobrý den,chtěli bychom Vás touto cestou poprosit o radu s vyúčtováním spotřeby studené vody u jednoho z vlastníků ze SVJ v Lysé nad Labem. Naše SVJ čítá celkem 39 bytových jednotek. V každé jednotce je nainstalován podružný vodoměr stejného typu (značka Maddalena).Pro rok 2014 měl zmiňovaný vlastník odečet 152 m3, který stvrdil svým podpisem. O rok později měl odečet ve stejné výši, tj. 152 m3 (opět stvrzeno podpisem). Spotřebu za rok 2015 tedy měl 0 m3, i když s rodinou v bytě nepřetržitě přebýval.Výbor, jehož jsem členem, na základě výše uvedených nesrovnalostí doporučil přezkoušení vodoměru autorizovanou zkušebnou. V protokole je uvedeno, že vodoměr indikuje spotřebu mimo hranici největších dovolených chyb pro provoz a to v neprospěch odběratele o 20%.Dle § 17 zákona č. 274/2001 Sb. jsem výboru doporučil stanovit množství odebrané vody náhradním způsobem, tj. podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, který bychom ale ponížili o 20%. Jednalo by se tedy o 121,6 m3.Prosím, je toto rozhodnutí správné?Pokud není, co nám doporučíte?Předem Vám děkuji za odpověď.Pěkné odpoledne,RG

Odpověď na otázku

V naší republice je taková anomálie, že pro rozúčtování teplé vody jsou jednoznačně určená závazná pravidla, pro studenou vodu však taková pravidla nejsou.Asociace ARTAV již před 10 léty předložila MMR návrh na pravidla pro účtování studené vody, ale přes naše trvalé úsilí Ministerstvo stále odmíté pravidla vydat. V zákoně 67/2013 Sb. který je jedinou obecně platnou právní normou pro účtování služeb spojených s užíváním bytu, je v §5 uvedeno pouze toto:(1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství.Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.(2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby taktoa) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných číselroční potřeby vody1),Jak se má postupovat, když vodoměr ukazuje špatně, nebo když uživatel bytu vodoměr záměrně ovlivnil, případně zastavil, to už se neřeší.Nezbývá než, aby si každý vlastník domu (ve vašem případě SVJ) zpracoval svoje vlastní pravidla a nechal je schválit nejméně dvěma třetinami nájemců, v případě SVJ dvěma třetinami vlastníků bytů. Jako vzor Vám mohou posloužit Pravidla ARTAV, dostupná na stránkách www.artav.cz.Ve Vašem případě, kdy vodoměr Maddalena vykázal nulový odběr, ale při kontrole na zkušebně se točil, a dokonce rychleji než by měl, šlo, pravděpodobně, o záměrné ovlivnění vodoměru Maddalena uživatelem bytu. Ale, i kdyby se to potvrdilo porušením některé plomby na vodoměru, nebo na přípojných šroubeních, bude pro Vás obtížné uživatele bytu nějakým způsobem sankcionovat. Není pro to právní podklad, jedině snad soudní žalobou.Stanovení náhradní spotřeby podle spotřeby v minulém období bylo asi to nejlepší, co jste mohli udělat a pro uživatele bytu to bylo nejšetrnější rozhodnutí. Vůbec nebylo potřeba výši minulé spotřeby jakkoli snižovat.