Prošlé vodoměry – platnost vyúčtování.

  1. ARTAV
  2. Prošlé vodoměry – platnost vyúčtování.
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Reklamoval jsem vyúčtování služeb, které vycházelo z náměrů na vodoměrech s prošlým úředním ověřením. Majitel objektu zaslal vodoměry na ověření jejich funkčnosti do zkušebny a ta neshledala na vodoměrech závadu. Majitel mi poté reklamaci neuznal s tím, že vodu jsem prokazatelně odebral i přes neplatné úřední ověření vodoměrů. Vyúčtování považuje za platné a žádá jeho úhradu. Postupuje majitel dle vyhlášek a mám vyúčtování uhradit, případně jak dál postupovat? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Vodoměr s prošlou ověřovací lhůtou nelze použít pro rozúčtování nákladů na spotřebu vody a z hlediska obecně platných právních předpisů se na takové měřené místo pohlíží jako na bytovou jednotku resp. objekt bez instalovaných vodoměrů.V takovém případě musí být rozúčtování provedeno v souladu s ustanovením vyhlášky 372/2001 Sb. §5, odst. 6, případně podle pravidel pro rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody, která by měla být součástí nájemní smlouvy.