Prostup tepla zdmi pro rozúčtování

  1. ARTAV
  2. Prostup tepla zdmi pro rozúčtování
ostatni

Text otázky

Vycházím z odpovědí v této rubrice.Pokud "pomáhám vytápět" souseda, týká se to jen bytů vedle, pod a nade mnou nebo i bytů vzdálenějších? Zdravím a Děkuji.

Odpověď na otázku

Dům s ústředním vytápěním je vždy vytápěn jako celek a teplo prostupuje nekontrolovatelně jak přes svislé stěny, tak přes stropy a podlahy.I přesto, že Váš dotaz není jednoznačně formulován, je třeba konstatovat, že z pohledu ryze technického je naprosto dominantní přestup tepla mezi přímo sousedícími místnostmi, nikoli pak mezi místnostmi vzálenějšími čí jinak stavebně oddělenými. Legislativa pro rozdělení nákladů na vytápění však tento problém něřeší z pohledu tepelně technického, nýbrž uživatelského – každý konečný spotřebitel (uživatel bytu či nebytového prostoru) musí participovat na nákladech na vytápění do míry stanovené zvláštním předpisem či společenským ujednáním a to bez ohledu na skutečnost, zda předmětnou tepelnou energii odebral prostřednictvím otopného tělesa či přestupem tepla ze sousedních jednotek.

Menu