Prováděcí vyhláška k zák.318/2012Sb

  1. ARTAV
  2. Prováděcí vyhláška k zák.318/2012Sb
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o informaci k prováděcí vyhlášce k zák.č.318/2012 Sb. Odpověď nemusí být podrobná, jen konkrétní vyjádření, zda je již vyhláška ke shora uvedenému zákonu vydána,pokud ano, tak číslo vyhlášky. Dále Vás žádám o informaci, zda je povinnost domu (SVJ) instalovat do 31.12.2014 elektronické indikátory topných nákladů (RTN).Za odpověď předem děkuji, Milan Novák, Zlín

Odpověď na otázku

Povinnost vlastníků domů instalovat přístroje pro registraci spotřeby tepla u konečných spotřebitelů je stanovena novelou zákona č.406/2000Sb. vydanou pod č. 318/2012Sb. a to v § 7, odst. 4 písm. a , v termínu do 31.12.2014. Nesplnění této povinnosti je považováno za správní delikt dle § 12a, odst.1, písm. i, odst. 2. Za to je možno uložit pokutu do 200.000,- Kč dle téhož §, odst.3, písm. b).Prováděcí vyhl. dosud nevyšla. Podle informací z MPO by měla vyjít před koncem I. čtvrtletí 2014.

Menu