Prověření rozdělovačů topných nákladů

  1. ARTAV
  2. Prověření rozdělovačů topných nákladů
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v bytech máme osazeny měřiče typu SIEMENS Memotron3. U jednoho bytu byly naměřeny hodnoty řádově 10x menší než je celkový průměr domu. S největší pravděpodobností se budou náklady rozpočítavat podle §4 odst 4 vyhl 372/2001. Přesto by mě zajímalo, jestli lze zjistit manipulaci s měřičem např. pomocí výrobního čísla, kontrolního čísla apod.Děkuji

Odpověď na otázku

Každý elektronický rozdělovač nákladů na vytápění (tzv. poměrový „měřič“) indikuje hodnotu, která je úměrná povrchové teplotě otopného tělesa. Pokud ve zmíněním bytě měl nájemce topná tělesa vypnuta a nechával se otápět především prostupy tepla ze sousedních bytů, potom může být údaj indikovaný indikátorem velmi nízký. To tedy neznamená, že by byl indikátor vadný, ale že topná tělesa nedodávala do bytu teplo.Každý indikátor je opatřen plombou. Pokud by došlo např. k demontáži indikátoru z otopného tělesa, byla by plomba poškozena.Tzv. kontrolní číslo slouží k ověření správnosti odečtu. Pokud je při odečtu zaznamenána jak hodnota spotřeby, tak i kontrolní číslo, lze (s použitím speciálního sowtware) rozhodnout, zda je hodnota spotřeby odečtena správně.